gtag('config', 'AW-798815431');
top of page

11.03.2021 року

Надання персоналу за кордон (лізинг персоналу, аутсорсинг, аутстафінг)

Українське законодавство прямо не передбачає можливості надання персоналу за кордон, однак і не забороняє таку господарську діяльність. Роботодавець, який приймає на роботу працівників в Україні та відправляє їх за кордон для виконання роботи в іншого роботодавця, створює робочі місця в Україні та сплачує податки до українського бюджету, а отже, діє в інтересах держави. Держава ж не створила належних умов для здійснення такої господарької діяльності. Суб'єкт господарювання не має простих і зрозумілих правил щодо належного документального забезпечення своєї діяльності, зокрема щодо ведення кадрового обліку, належного оформлення трудових відносин, організації охорони праці, убезпечення бізнесу від санкцій з боку держави.

Однак де факто бізнес з надання персоналу за кордон (лізингу персоналу, аутсорсингу, аутстафінгу) працює, наражаючись на ризики. Яким чином можна мінімізувати ці ризики і організувати діловодство таким чином, щоб уникнути порушень законодавства?

1. Провести аналіз існуючих/запланованих відносин з надання персоналу за кордон та та їх відповідності українському законодавству та законодавству держав(и), до яких/якої направляються працівники

Відомо, що у сфері послуг з надання персоналу за кордон деякі законодавчі вимоги виконати надзвичайно важко. Однак це не означає, що їх виконання є неможливим. За умови ретельного аналізу та належного оформлення внутрішніх документів суб'єкта господарювання більшість ризиків порушень законодавства можна усунути, а там де це не можливо здійснити на 100 відсотків (наприклад, в сфері охорони праці) - реалізувати всі можливі заходи для мінімізації ризиків. Часто такі заходи не є дуже вартісними.

Юридичний аналіз допоможе виявити перелік заходів, які необхідно здійснити, у тому числі щодо корпоративних документів, які необхідно розробити, утворюючи свого роду дорожню карту. Він також вказує на важливі положення, які мають бути включені у ті чи інші корпоративні чи кадрові документи.

Замовляючи послугу юридичного аналізу, Ви можете окреслювати його межі, задавати питання, ставити задачі, розставляти акценти. Ви також можете розраховувати на клієнтоорієнтований підхід та професійний досвід у сфері юридичного забезпечення надання персоналу за кордон. За результатами проведення юридичного аналізу надається звіт, за необхідності проводиться (відео)зустріч.

Запит на юридичний аналіз

Дякуємо за запит. Ми зателефонуємо Вам найближчим часом для уточнення деталей.

Запит на розроблення документації

Дякуємо за запит. Ми зателефонуємо Вам найближчим часом.

2.  Розробити документацію та/або внести необхідні зміни до діючих документів суб'єкта господарювання

Документація суб'єкта господарювання, який надає послуги з надання персоналу за кордон, може включати корпоративні акти (наприклад, установчі документи, положення про відрядження, колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку,  положення про комерційну таємницю, положення про обробку персональних даних тощо), зовнішньоекономічні договори, кадрову документацію (трудові договори, посадові інструкції, накази, тексти заяв тощо).

Обсяг та зміст документації найкращим чином визначається на етапі проведення аналізу, однак можливі й точкові зміни.

3.  Здійснення юридичного супроводу господарської діяльності та/або перевірок, судових процесів

За правильної організації документального забезпечення господарської діяльності з надання персоналу за кордон юридичний супровід на постійній основі може не знадобитися. Однак у випадку динамічної господарської діяльності, укладення нових зовнішньоекономічних договорів, наявності значного обсягу поточних юридичних питань чи у випадку перевірок, судових процесів участь і допомога кваліфікованого юриста є вкрай бажаними.

Умови юридичного супроводу визначаються договірним шляхом.

Запит на юридичний супровід

Дякуємо за запит. Ми зателефонуємо Вам найближчим часом.

bottom of page