gtag('config', 'AW-798815431');

Всі шаблони на цьому сайті створені професійними юристами і підтримуються в актуальному стані.

Дата останнього поновлення шаблону: 15.09.2018

Шаблон статуту ТОВ було складено відповідно до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", що набрав чинності 17.06.2018 року. Шаблон є новою редакцією статуту товариства з обмеженою відповідальністю з одним учасником, колегіальним виконавчим органом (дирекцією), без наглядової ради. Шаблон та коментар до нього викладено українською та англійською мовами. На фото для перегляду пропонуються лише перші сторінки статуту та коментаря.

Date of last update: 15.09.2018

LLC charter template was drawn up in accordance with the Law of Ukraine "On Limited and Additional Liability Companies", which came into force on the 17th of June 2018. This template is a revised charter of limited liability company with a single member, with collegial executive body (directorate), and without a supervisory board. The template and commentary thereof are written in Ukrainian and English languages. Only the first pages of the charter and commentary are available for viewing in the photo. 

Статут ТОВ нова редакція/Charter of LLC revised, артикул 20079

Артикул: 20079
1 140,00₴Цена
 • Статут викладено шрифтом Garamond, кегль 12, на 10-ти сторінках. Коментар викладено на 14-ти сторінках. Статут включає наступні розділи:

  The charter is set out in the Garamond font, size 12, on 10 pages. The commentary is set out on 14 pages.The charter includes the following chapters:

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ/ GENERAL PROVISIONS
  2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА/ COMPANY MEMBERS
  3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ І ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ. ФОНДИ/AUTHORIZED CAPITAL AND CONTRIBUTIONS OF THE MEMBERS. FUNDS
  4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ/ THE MANAGEMENT BODIES OF THE COMPANY AND THEIR COMPETENCE. PROCEDURES FOR DECISION MAKING
  5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЧАСТКУ (ЧАСТИНУ ЧАСТКИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ВИКЛЮЧЕННЯ З ТОВАРИСТВА/ PROCEDURE FOR ENTERING AND EXITING THE COMPANY. TRANSFER OF SHARE OWNERSHIP (PART THEREOF) IN THE COMPANY’S AUTHORIZED CAPITAL. EXCLUSION FROM THE COMPANY
  6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА/ PROCEDURE FOR THE COMPANY’S PROPERTY FORMATION
  7. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ/ SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND INTERESTED PARTY TRANSACTIONS
  8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ЗБИТКІВ. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ/ PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF INCOMES AND LOSSES. PAYMENT OF DIVIDENDS
  9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА/  AMENDMENTS TO THE CHARTER OF THE COMPANY
  10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА/ REORGANISATION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

   

Чому UkrLegist

100% актуальність

Всі шаблони відповідають чинному законодавству

Швидка доставка

Посилання на завантаження шаблону(ів) одразу по оплаті

Гарантія 14 днів

Обмін та повернення без проблем

Легке редагування

Документи у форматі Word

Допомагати легко

1% коштів передається на захист прав дітей до народження

Залиште номер телефону, ми самі зателефонуємо Вам

Є запитання?

Задайте їх автору шаблону

і отримайте відповідь з перших рук

протягом однієї доби

МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ ВАШІ ВІДГУКИ!

Розкажіть нам, що Ви думаєте про цей шаблон. Це допомагає нам удосконалювати свою роботу, тим самим пропонуючи Вам кращі шаблони.

 • YouTube - черный круг
 • Instagram - черный круг
 • Facebook - черный круг

Цей веб-сайт та весь його контент, включаючи статті, публікації, шаблони документів є об'єктами авторського права. Купівля шаблону (шаблонів) надає право на особисте використання покупцем.

Несанкціоноване використання, відтворення чи поширення суворо заборонено. Всі права захищено.

© 2018-2019 UkrLegist