gtag('config', 'AW-798815431');
top of page

МОЖЛИВО, У НАС Є ПОТРІБНИЙ ВАМ ШАБЛОН

Для фермерських господарств із статусом юридичної особи

Для фермерських господарств

без статусу юридичної особи

ПОТРІБЕН ІНШИЙ ШАБЛОН?

Сообщение отправлено, спасибо!

Створення фермерського господарства у 2023 році. Шаблони (зразки) документів

 Порядок створення та державної реєстрації фермерського господарства регулюється Законом України "Про фермерське господарство", Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань". Важливою передумовою створення фермерського господарства є набуття права власності або права користування на земельну ділянку (ст. 8 ЗУ "Про фермерське господарство"), цільове призначення не обов'язково має бути "для ведення фермерського господарства".

При цьому законодавство дозволяє фермерські господарства як зі статусом юридичної особи, так і без такого. Якщо фермерське господарство створюється зі статусом юридичної особи, його установчим документом буде статут, а якщо без такого статусу - договір про створення сімейного фермерського господарства або декларація про створення сімейного фермерського господарства.

Як визначитися, чи потрібен фермерському господарству статус юридичної особи?

 

Як фермерські господарства зі статусом юридичної особи, так і фермерські господарства без такого статусу підлягають державній реєстрації, останні - як фізичні особи-підприємці. Порядок державної реєстрації фізичних осіб-підприємців є спрощеним у порівнянні з державною реєстрацією юридичних осіб, однак існують й інші фактори, які варто врахувати при прийнятті рішення, наприклад:

1) фермерське господарство-юридична особа несе відповідальність за своїми зобов'язаннями лише в межах вартості складеного капіталу, тоді як фізична особа-підприємець відповідає всім належним йому майном, у тому числі часткою у спільній сумісній власності подружжя, якщо фермер перебуває у зареєстрованому шлюбі або фактичних шлюбних відносинах, за виключенням майна, на яке не може бути звернене стягнення відповідно до закону;

2) незалежно від наявності статусу юридичної особи фермерські господарства можуть мати рахунки в банках, вступати у цивільно-правові, господарсько-правові договори, приймати на роботу найманих працівників;

3) відповідно до ч. 6 ст. 8-1 ЗУ "Про фермерські господарства", типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики. Станом на сьогодні Міністерство аграрної політики та продовольства Украни ще не затвердило такі типові форми. Загалом це не заважає державній реєстрації фермерських господарств без статусу юридичної особи, однак існують поодинокі випадки відмови у державній реєстрації саме з причини відстуності затверджених типових форм.

 

Які документи потрібно готувати для створення та державної реєстрації фермерського господарства?

Для створення та державної реєстрації фермерського господарста зі статусом юридичної особи необхідно подати державному реєстратору такий перелік документів:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (Форма 2);

2) оригінал АБО нотаріально засвідчена копія рішення засновника (якщо він один) або рішення засновників (ящо їх два або більше);

3) статут фермерського господарства;

4) нотаріально засвідчена копія паспорта бенефіціара (або поспаротів бенефіціарів, якщо їх декілька), у випадку, якщо паспорт у формі книжечки, а не ID-картки. УВАГА: навіть у випадку подання документів особисто єдиним бенефіціаром, нотаріально засвідчену копію паспорта все одно потрібно додати до пакету документів;

5) схематичне зображення структури власності.

Для створення та державної реєстрації сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи необхідно подати державному реєстратору:

1) заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем (Форма 1);

2) нотаріально посвідчений договір про створення сімейного фермерського господарства (якщо засновників декілька) або декларацію про створення сімейного фермерського господарства (якщо фермерське господарство буде вестися одноосібно). На відміну від договору, декларація не підлягає обовязковому нотаріальному посвідченню;

3) якщо особа досягла 16-річного, але ще не досягла 18-річного віку, -  нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування.​

ВАМ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ ТАКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СТАТТІ:

ризики відокремленої фермерської садиби.jpg

Ризики і наслідки допомоги фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами

 Закон України "Про фермерське господарство", хоча і дає нормативне визначення відокремленої фермерської садиби у ч. 3 ст. 5, не визначає обов'язковість наявності всіх ознак...

22.08.2019

копоративні права членів фермерських господарств

Члени фермерського господарства: з корпоративними правами і без

Загалом вважається, що всі члени фермерського господарства обов'язково повинні внести свій вклад до його складеного капіталу, отримавши таким чином право власності на частку у складеному капіталі фермерського господарства та корпоративні права, що виникають з цього...

20.08.2019

Working Coffee

Голова фермерського господарства без зарплати:  чи є голова фермерського господарства його членом та питання сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ)

Державна фіскальна служба (ДФС) у своїх листах та індивідуальних податкових консультаціях стверджувала, що голова фермерського господарства має особливий статус...

19.08.2019

оскарження рішення державного реєстратора

Оскарження рішень, дій та бездіяльності державного реєстратора в адміністративному порядку

Взаємодія з державним реєстратором, на жаль, не завжди носить конструктивний характер та не завжди відповідає суті його діяльності з надання адміністративних послуг ...

09.10.2018

нотаріальне посвідчення статуту

Нотаріальне засвідчення справжності підписів на статуті

Державна реєстрація юридичної особи або об'єднання без статусу юридичної особи, внесення змін до установчих документів завжди потребує перевірки актуального стану ...

11.09.2018

bottom of page