gtag('config', 'AW-798815431');
top of page
guarantee.png

Всі шаблони на цьому сайті створені професійними юристами і підтримуються в актуальному стані. 

Ми надаємо 14-денну гарантію на всі шаблони.

Якщо Ви не будете задоволені якістю шаблону, ми виправимо недоліки або повернемо кошти (на Ваш вибір).

Дата останнього поновлення шаблону: 15.06.2019

Шаблон статуту ТОВ було складено відповідно до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", що набрав чинності 17.06.2018 року. Шаблон є новою редакцією статуту товариства з обмеженою відповідальністю з кількома учасниками, одноосібним виконавчим органом (директором) та без наглядової ради. Шаблон та коментар до нього викладено українською та англійською мовами. На фото для перегляду пропонуються лише перші сторінки статуту та коментаря.

Date of last update: 15.06.2019

LLC charter template was drawn up in accordance with the Law of Ukraine "On Limited and Additional Liability Companies", which came into force on the 17th of June 2018. This is a template of a revised charter of a limited liability company with several members, individual executive body (director) and without a supervisory board. The template and commentary thereof are set out in Ukrainian and English languages. Only the first pages of the charter and commentary are available for viewing in the photo. 

Статут ТОВ (нова редакція) /Charter of LLC (revised), артикул 20085

Артикул: 20085
1 140,00₴Цена
 • Статут викладено шрифтом Garamond, кегль 12, на 15-ти сторінках. Коментар викладено на 18-ти сторінках. Статут включає наступні розділи:

  The charter is set out in the Garamond font, size 12, on 15 pages. The commentary is set out on 18 pages.The charter includes the following chapters:

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ/ GENERAL PROVISIONS
  2. СКЛАД ЗАСНОВНИКІВ ТА УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА/ COMPOSITION OF COMPANY FOUNDERS AND MEMBERS. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF COMPANY MEMBERS
  3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ І ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ. ФОНДИ/AUTHORIZED CAPITAL AND CONTRIBUTIONS OF THE MEMBERS. FUNDS
  4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ/ THE MANAGEMENT BODIES OF THE COMPANY AND THEIR COMPETENCE. PROCEDURES FOR DECISION MAKING
  5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЧАСТКУ (ЧАСТИНУ ЧАСТКИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА/ PROCEDURE FOR ENTERING AND EXITING THE COMPANY. TRANSFER OF SHARE OWNERSHIP (PART THEREOF) IN THE COMPANY’S AUTHORIZED CAPITAL
  6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА/ PROCEDURE FOR THE COMPANY’S PROPERTY FORMATION
  7. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ/ SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND INTERESTED PARTY TRANSACTIONS
  8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ЗБИТКІВ. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ/ PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF INCOMES AND LOSSES. PAYMENT OF DIVIDENDS
  9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА/ AMENDMENTS TO THE CHARTER OF THE COMPANY
  10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА/ REORGANISATION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

   

Чому UkrLegist

100% актуальність

Всі шаблони відповідають чинному законодавству

Швидка доставка

Посилання на завантаження шаблону(ів) одразу по оплаті

Гарантія 14 днів

Обмін та повернення без проблем

Легке редагування

Документи у форматі Word

Допомагати легко

1% коштів передається на захист прав дітей до народження

Є запитання?

Задайте їх автору шаблону

і отримайте відповідь з перших рук

протягом однієї доби

Автор шаблону отримав Ваше запитання і надасть відповідь протягом 1-ї доби.

МИ ХОЧЕМО БАЧИТИ ВАШІ ВІДГУКИ!

Розкажіть нам, що Ви думаєте про цей шаблон. Це допомагає нам удосконалювати свою роботу, тим самим пропонуючи Вам кращі шаблони.

bottom of page