gtag('config', 'AW-798815431');
top of page

Співвідношення понять "комерційна таємниця" і "конфіденційна інфомація"

НАГОРУ

Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію (ст. 505 Цивільного кодексу України).

Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов (ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Комерційна таємниця завжди є конфіденційною інформацією, але конфіденційна інформація не завжди є комерційною таємницею. Таким чином, ці поняття співвідносяться як загальне й особливе. На практиці зустрічається вживання цих понять як взаємозамінних. Цей підхід може бути недалекоглядним з огляду на наступне.

1) Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 року № 611 встановлено перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці. Однак такі відомості можуть становити конфіденційну інформацію, це не заборонено. Наприклад, інформація про склад і чисельність працюючих, їхню заробітну плату не може становити комерційної таємниці, однак може становити конфіденційну інформацію. Це дозволить поширити на цю інформацію режим охорони, хоча він і не буде тотожним режиму охорони комерційної таємниці.

2) За умисне розголошення комерційної таємниці статтею 232 Кримінального кодексу України встановлено кримінальну відповідальність у вигляді штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Притягнення до кримінальної відповідальності може здійснюватися паралельно з притягненням до цивільної чи господарської відповідальності. Хоча цей злочин є нетяжким і санкція не є дуже суворою, сам факт існування кримінальної відповідальності за такий вид діянь виконує превентивну функцію, тобто стримує можливих порушників від розголошення комерційної таємниці. Якщо ж власник інформації не відокремлює чітко відомості, які становлять комерційну таємницю і підлягають посиленій охороні, то притягнення до кримінальної відповідальності за розголошення таких відомостей буде неможливим.

            Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності її ознак (ч. 1 ст. 508 Цивільного кодексу України). Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію (ч. 1 ст. 505 Цивільного кодексу України). Іншими словами, лише за наявності всіх цих ознак комерційна таємниця буде охоронятися. Якщо, до прикладу, відомості мають комерційну цінність, але власник не вжив адекватних існуючих обставинам заходів щодо збереження їх секретності, то у правовому вимірі на практиці охоронятися ця інформація не буде.

              Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації», конфіденційна інформація також визначається через обмеженість доступу до неї. Таким чином, конфіденційна інформація взагалі і комерційна таємниця зокрема повинні бути захищені власником від несанкціонованого доступу. Комерційна таємниця має і інші, додаткові ознаки – вона має бути невідомою особам, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, і у зв’язку з цим мати комерційну цінність, а також бути предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності.

МОЖЛИВО, У НАС Є ПОТРІБНИЙ ВАМ ШАБЛОН

ПОТРІБЕН ІНШИЙ ШАБЛОН?

Сообщение отправлено, спасибо!

17.04.2023

ВАМ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ ТАКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СТАТТІ:

органи упраління ГО

Керівні органи громадської організації, громадської спілки: система координат

Законом України "Про громадські об'єднання" питання керівних органів не розкрите. Які можливості існують для визначення структури керівних органів ...

14.11.2018

bottom of page