gtag('config', 'AW-798815431');
top of page
НАГОРУ

Дата публікації: 09 січня 2024 року

 

Благодійний фонд чи громадська організація: спільні і відмінні риси

Громадські організації і благодійні фонди є активними учасниками українського громадянського суспільства. В чому полягає різниця між громадською організацією і благодійним фондом? Таке питання виникає саме тому, що між ними багато спільних рис.

Спільні риси громадської організації і благодійного фонду

  • І благодійний фонд, і громадська організація можуть бути неприбутковими організаціями. Це означає, що і благодійний фонд, і громадська організація не сплачуватимуть податок не прибуток. Статус неприбуткової організації випливає не з самого факту належності до благодійних фондів чи громадських організацій, а з відповідності сукупності ознак, визначених пп. 133.4.1. Податкового кодексу України, у тому числі з факту включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

  • Засновники (учасники) благодійних фондів і громадських організацій не можуть розподіляти між собою прибуток та отримувати майно після ліквідації організації. Ця особливість випливає з попереднього пункту – якщо організація є неприбутковою і звільняється від сплати на прибуток, то її учасники (члени) не можуть отримувати дохід з цього прибутку, тобто дивіденди. При ліквідації неприбуткової організації її майно передається до бюджету або іншій організації відповідного виду. Однак якщо між організацією і її учасником існують трудові відносини, останній може отримувати заробітну плату.

  • І благодійний фонд, і громадська організація не мають статутного капіталу. При створенні благодійного фонду чи громадської організації засновникам не потрібно вносити кошти чи майно.

  • І благодійний фонд, і громадська організація можуть залучати до своєї діяльності волонтерів. Право залучати волонтерів мають всі неприбуткові організації та установи, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про волонтерську діяльність»).

  • І благодійний фонд, і громадська організація можуть займатися благодійною діяльністю. Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», суб’єктами благодійної діяльності є не тільки благодійні організації (одним з видів яких є благодійний фонд), а й інші благодійники. Благодійник - дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»). Однак благодійні фонди і громадські організації займаються благодійною діяльністю по-різному, про що йтиметься далі.

 

Відмінності між громадською організацією і благодійним фондом

  • Хоча громадська організація і може займатися благодійною діяльністю, її здійснення не може бути головною метою громадської організації. Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання», громадське об’єднання створюється для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Якщо основною метою майбутньої неприбуткової організації є правозахисна діяльність, адвокація, то це відповідає правовій природі громадської організації. Якщо ж основною метою є благодійництво – проведення зборів, здійснення закупівель для їх безоплатної передачі бенефіціарам (отримувачам благодійної допомоги), то більше підходить благодійний фонд.

  • Благодійний фонд може заснувати юридична особа, тоді як засновниками громадської організації можуть виступати тільки фізичні особи.

  • Для створення громадської організації потрібно щонайменше дві фізичні особи, тоді як благодійний фонд може заснувати і одна фізична особа;

  • благодійний фонд завжди має статус юридичної особи, тоді як громадська організація може створюватися як зі статусом юридичної особи, так і без такого статусу. Відсутність статусу юридичної особи дозволяє не подавати податкову звітність, однак також тягне за собою неможливість мати банківські рахунки, а отже, мати власні кошти і розпоряджатися ними;

  • для благодійних фондів існує обмеження щодо розмірів адміністративних витрат, які не можуть перевищувати 20 відсотків доходів благодійного фонду (ч. 3 ст. 16 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»). Іншими словами, кошти, які надходять до благодійного фонду, щонайменше в розмірі 80 відсотків мають спрямовуватися на благодійну діяльність. Для громадських організацій таких обмежень не встановлено.

Детальніше про те, як створити благодійний фонд, можна прочитати у статті Як відкрити благодійний фонд: створення і державна реєстрація. Шаблони документів зразка 2024 року. Детальніше про те, як створити громадську організацію, йдеться у статті Створення громадської організації у 2024 році: особливості, порядок, зразки (шаблони) документів.

ВАМ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ ТАКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СТАТТІ:

Як відкрити благодійний фонд

Як відкрити благодійний фонд: створення і державна реєстрація. Шаблони документів зразка 2024 року

Благодійний фонд – один з трьох видів благодійних організацій, передбачених статтею 13 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».  Відповідно до...

bottom of page