gtag('config', 'AW-798815431');
top of page

Створення громадської організації у 2023 році: особливості, порядок, зразки (шаблони) документів

НАГОРУ

 

Створення громадської організації (надалі може іменуватися як ГО) наразі не потребує ні особливих зусиль, ні значних коштів. Можна виокремити наступні особливості створення громадської організації:

 • Громадська організація може бути створена лише фізичними особами, мінімум двома. Максимальна кількість засновників законом не обмежена;

 • Для створення громадської організації не потрібне внесення вкладів до статутного/складеного капіталу.В громадських організаціях статутний/ складений капітал не створюється;

 • Юридична адреса громадської організації може збігатися з адресою реєстрації когось із засновників, або відрізнятися від неї. Жодних правовстановлюючих документів на приміщення реєстратору надавати не потрібно;

 • Справжність підписів на статуті і протоколі установчих зборів не потрібно засвідчувати у нотаріуса. Втім,  це можна зробити за бажанням;

 • Сплачувати адміністративний збір за державну реєстрацію створення громадської організації не потрібно.

Перш, ніж створювати громадську організацію, варто визначитися з такими питаннями:

 1. Склад засновників ГО: мінімум дві дієздатні фізичні особи, які досягли 18-річного віку, а для молодіжної чи дитячої громадської організації - 14-річного віку;

 2. Назва громадської організації - повинна бути викладена української мовою. Необхідно пересвідчитись, що немає іншої, вже зареєстрованої громадської організації з аналогічною назвою.  Ст. 10 ЗУ "Про громадські об'єднання" встановлює й інші вимоги до назви громадської організації, з якими варто ознайомитись;

 3. Сформулювати мету (цілі) громадської організації та відповідні напрямки її діяльності;

 4. Визначити місцезнаходження громадської організації, тобто її юридичну адресу;

 5. Вирішити, чи потрібен громадській організації статус юридичної особи. Детальніше про це можна почитати у публікації Чим відрізняється громадське обєднання зі статусом юридичної особи від громадського об'єднання без такого статусу?;

 6. Формат членства (участі) у громадській організації. Особливість громадського об'єднання полягає в тому, що всі його члени (учасники) можуть мати однаковий статус, незалежно від того, були вони засновниками чи ні. З членів (учасників громадської організації формуються загальні збори - вищий орган управління, який уповноважений вирішувати всі питання діяльності громадської організації. Детальніше про це можна почитати у статті Членство у громадській організації: встановіть правила гри;

 7. Склад керівних органів громадської організації. Обов'язковим для громадських організацій органом управління є лише загальні збори (вищий орган управління), склад інших органів управління можна визначати на власний розсуд. Виключенням з цього загального правила є громадські організації без статусу юридичної особи, які діють вззагалі без органів управління. Детальніше про органи управління громадської організації можна почитати у статті Керівні органи громадської організації, громадської спілки: система координат.

 

Після вирішення цих питань можна складати статут і проводити установчі збори. Загалом для реєстрацї створення громадської організації необхідно подати державному реєстратору наступні документи:

 • Форму 1 для  ГО зі статусом юридичної особи АБО Форму 20 для ГО без статусу юридичної особи (зі зразками заповнення можна безкоштовно ознайомитися тут);

 • Статут - крім випадків створення громадської організації без статусу юридичної особи без статуту;

 • Протокол установчих зборів громадської організації;

 • Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах громадської організації;

 • Відомості про керівні органи громадської організації;

 • Відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій;

 • Особисті згоди осіб (бути обраною керівником, бути обраною до складу керівних органів, бути визначеною як особа, що має право представляти громадську організацію для здіснення реєстраційних дій тощо).

Враховуючи значну кількість документів, їх було об'єднано у пакети. Такі пакети включають всі необхідні документи, крім статуту та заяви у сфері державної реєстрації. Таким чином, обираючи статут ГО, можна перейти за посиланням і до пакету інших документів, необхідних для державної реєстрації створення громадської організації. 

Реєстраційні дії необхідно вчинити протягом 60 днів з моменту проведення установчих зборів, інакше така громадська організація не буде вважатися утвореною.

Термін державної реєстрацї становить три робочі дні з дати подання документів для державної реєстрації.

МОЖЛИВО, У НАС Є ПОТРІБНИЙ ВАМ ШАБЛОН

Оберіть свій статут громадської організації

БЕЗКОШТОВНІ ЗРАЗКИ ЗАПОВНЕННЯ  ЗАЯВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ПОТРІБЕН ІНШИЙ ШАБЛОН?

Сообщение отправлено, спасибо!

02.01.2021

ВАМ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ ТАКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СТАТТІ:

органи упраління ГО

Керівні органи громадської організації, громадської спілки: система координат

Законом України "Про громадські об'єднання" питання керівних органів не розкрите. Які можливості існують для визначення структури керівних органів ...

14.11.2018

членство у ГО

Членство у громадській організації: встановіть правила гри

З моменту державної реєстрації створення громадського об'єднання його засновники втрачають свій особливий статус і, якщо це передбачено статутом, стають звичайними членами (учасниками) громадського об'єднання. Їх статус буде ідентичним ...

12.11.2018

нотаріальне посвідчення статуту

Нотаріальне засвідчення справжності підписів на статуті

Державна реєстрація юридичної особи або об'єднання без статусу юридичної особи, внесення змін до установчих документів завжди потребує перевірки актуального стану ...

11.09.2018

bottom of page