gtag('config', 'AW-798815431');
top of page

Чим відрізняється громадське об'єднання зі статусом юридичної особи від громадського об'єднання без такого статусу?

НАГОРУ

На етапі створення громадського об'єднання його засновникам необхідно визначитися, чи потрібен громадському об'єднанню статус юридичної особи. Яка різниця між громадським об'єднанням зі статусом юридичної особи та громадським об'єднанням без такого статусу?

Відповідно до ст. 80 Цивільного кодексу України, юридична особа - це організація, створена і зареєстрована у встановленому порядку, наділена цивільною правоздатністю і дієздатністю, що може бути позивачем і відповідачем у суді. Одразу ж виникає питання - чого саме з перерахованого бракує громадському об'єднанню без статусу юридичної особи?

Процесуальна правосуб'єктність громадського об'єднання без статусу юридичної особи

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 21 ЗУ "Про громадські об'єднання", громадські об'єднання без статусу юридичної особи можуть звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами. Чи означає це, що вони можуть звертатися з позовними заявами до судових органів?

Аналіз статей 46 ЦПК України, 43 КАС України, 44 ГПК України дозволяє зробити висновок, що громадське об'єднання без статусу юридичної особи не має процесуальної правосуб'єктності у судах України, тобто не може виступати позивачем чи відповідачем у цивільному, адміністративному, господарському процесах. Варто зазначити, що це не заважає громадському об'єднанню без статусу юридичної особи виступати заявником у Європейському суді з прав людини.

Чого ще не може робити громадське об'єднання без статусу юридичної особи?

 

З положень ст. 21 Закону Украни "Про громадські об'єднання" випливає, що громадське об'єднання без статусу юридичної особи не має права:

  • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права відповідно до законодавства;

  • здійснювати підприємницьку діяльність;

  • засновувати засоби масової інформації;

  • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики;

  • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

  • бути виконавцем державного замовлення.

Також відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону Украни "Про громадські об'єднання", громадське об'єднання без статусу юридичної особи не має права на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів.

Переваги здійснення громадським об'єднанням діяльності без статусу юридичної особи

Громадське об'єднання без статусу юридичної особи може здійснювати свою діяльність без керівних органів і навіть без статуту. Окрім того, таке громадське об'єднання не повинне вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону.

У випадку прийняття рішення про саморозпуск громадського об'єднання, процедура припинення громадського об'єднання без статусу юридичної особи є значно простішою у порівнянні з припиненням громадського об'єднання зі статусом юридиної особи.

Чи потрібно створювати та реєструвати громадське об'єднання без статусу юридичної особи?

Порядок створення та державної реєстрації громадських об'єднань без статусу юридичної особи регулюється Законами України "Про громадські об'єднання", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

Відповідно до ч. 1 ст. 19 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, здійснюється шляхом повідомлення про утворення такого громадського об’єднання. Серед інших документів, які небхідно подавати державному реєстратору для такого повідомлення, є затверджена Наказом Мін'юста Форма 20 (Заява про державну реєстрацію громадського об'єднання (організації профспілки), що не має статусу юридичної особи).

МОЖЛИВО, У НАС Є ПОТРІБНИЙ ВАМ ШАБЛОН

БЕЗКОШТОВНІ ЗРАЗКИ ЗАПОВНЕННЯ  ЗАЯВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ПОТРІБЕН ІНШИЙ ШАБЛОН?

Сообщение отправлено, спасибо!

14.11.2018

Олександра ШРАМОВА

магістр правознавства,

аспірантка  КНУ ім. Тараса Шевченка

докторантка Страсбурзького університету

власниця UkrLegist

голова ГО "Захист прав дітей до народження"

Спеціалізація: господарське право, нотаріальний процес, права людини

IMG_8962 (1).jpg

ВАМ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ ТАКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СТАТТІ:

органи упраління ГО

Керівні органи громадської організації, громадської спілки: система координат

Законом України "Про громадські об'єднання" питання керівних органів не розкрите. Які можливості існують для визначення структури керівних органів ...

14.11.2018

членство у ГО

Членство у громадській організації: встановіть правила гри

З моменту державної реєстрації створення громадського об'єднання його засновники втрачають свій особливий статус і, якщо це передбачено статутом, стають звичайними членами (учасниками) громадського об'єднання. Їх статус буде ідентичним ...

12.11.2018

нотаріальне посвідчення статуту

Нотаріальне засвідчення справжності підписів на статуті

Державна реєстрація юридичної особи або об'єднання без статусу юридичної особи, внесення змін до установчих документів завжди потребує перевірки актуального стану ...

11.09.2018

bottom of page