gtag('config', 'AW-798815431');
top of page

Членство у громадській організації: встановіть правила гри

НАГОРУ

З моменту державної реєстрації створення громадського об'єднання його засновники втрачають свій особливий статус і, якщо це передбачено статутом, стають звичайними членами (учасниками) громадського об'єднання. Їх статус буде ідентичним статусу осіб, які вступили до громадської організації (або громадської спілки) пізніше. На загальних зборах їх можуть відкликати з керівних посад незалежно від того, яке майно було ними передано громадській організації, які зусилля докладалися ними для створення громадської організації та її розвитку. Як запобігти цьому на етапі створення громадської організації?

Зазвичай статути громадських організацій, громадських спілок передбачають однаковий статус всіх членів (учасників) громадського об'єднання. Наприклад:

"... Всі члени Організації мають рівні права у вирішенні будь-яки питань її діяльності...",

або:

"...Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків".

При цьому вищим органом управління громадського об'єднання визначаються загальні збори, що складаються з усіх членів (учасників) громадського об'єднання, кожен з яких має один голос. Таким чином, навіть якщо установчі збори обрали склад керівних органів громадського об'єднання, у разі прийняття нових членів (учасників) на найближчих загальних зборах персональний клад керівних органів може бути легко змінений.

МОЖЛИВО, У НАС Є ПОТРІБНИЙ ВАМ ШАБЛОН

БЕЗКОШТОВНІ ЗРАЗКИ ЗАПОВНЕННЯ  ЗАЯВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ПОТРІБЕН ІНШИЙ ШАБЛОН?

Сообщение отправлено, спасибо!

12.11.2018

Олександра ШРАМОВА

магістр правознавства,

аспірантка  КНУ ім. Тараса Шевченка

докторантка Страсбурзького університету

власниця UkrLegist

голова ГО "Захист прав дітей до народження"

Спеціалізація: господарське право, нотаріальний процес, права людини

IMG_8962 (1).jpg

Останніми роками громадський сектор зазнав стрімкого розвитку, громадські об'єднання можуть отримувати фінансування від національних та міжнародних донорів. Не можна не приймати до уваги небезпеки, пов'язані з непередбачуваною зміною керівництва громадського об'єднання.

Закон України "Про громадські об'єднання" не містить імперативних вказівок щодо рівності членів (учасників) громадського об'єднання у їх статусі. Навпроти, ст. 3 вказаного Закону визначає, що громадські обєднання утворюються і дють на принципі самоврядності, що передбачає право членів (учасників) громадського обєднання самостійно здійснювати управління діяльністю громадського об'єднання. З цього випливає, що статус членів (учасників) громадського об'єднання не обов'язково має бути однаковим.

Наприклад, членство у громадському об'єднанні може бути двоступеневим:

  • члени (учасниики), які приймають у діяльності об'єднання активну участь, мають кредит довіри, можуть обирати та бути обраними до складу керівних органів і мають право приймати участь у загальних зборах;

  • члени (учасники), які були нещодавно прийняті до громадського об'єднання, не приймають у його діяльності активної участі, ще не мають кредиту довіри, не можуть приймати участь у загальних зборах та обирати чи бути обраними до складу керівних органів.

Статутом можуть бути передбачені умови та порядок преходу з одного виду членства (участі) до іншого. Можна врегулювати питання членства (участі) у громадському обєднанні й іншим чином, адже ЗУ "Про громадські об'єднання" не забороняє цього.

Якщо ж при заснуванні громадського об'єднання прийняття нових членів (учасників) не планується, або якщо зміна керівництва та інші ризики, пов'язані з участю у загальних зборах нових члнів (учасників), не становлять загрози для громадського об'єднання, статут може передбачати єдиний статус для всіх членів (учасників) громадського об'єднання.

З огляду на викладене при виборі статуту громадської організації чи громадської спілки пропонується обрати, яке членство - єдине чи двоступеневе - є бажаним. Від цього вибору залежить, яким чином питання членства (участі) в громадському об'єднанні будуть виписані у шаблоні статуту.

ВАМ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ ТАКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СТАТТІ:

оскарження рішення державного реєстратора

Оскарження рішень, дій та бездіяльності державного реєстратора в адміністративному порядку

Взаємодія з державним реєстратором, на жаль, не завжди носить конструктивний характер та не завжди відповідає суті його діяльності з надання адміністративних послуг ...

09.10.2018

нотаріальне посвідчення статуту

Нотаріальне засвідчення справжності підписів на статуті

Державна реєстрація юридичної особи або об'єднання без статусу юридичної особи, внесення змін до установчих документів завжди потребує перевірки актуального стану ...

11.09.2018

bottom of page