gtag('config', 'AW-798815431');
 

МОЖЛИВО, У НАС Є ПОТРІБНИЙ ВАМ ШАБЛОН

Тут можна обрати

нову редакцію статуту  після збільшення статутного капіталу

ПОТРІБЕН ІНШИЙ ШАБЛОН?

Сообщение отправлено, спасибо!

03.12.2018

Збільшення статутного капіталу чи поворотна фінансова допомога?

У діяльності юридичної особи, особливо протягом першого року, може виникати дефіцит оборотних коштів. Очевидним способом їх поповнення є збільшення статутного капіталу. Очевидним, але не єдиним - альтернативою може бути поворотна фінансова допомога.

 

Що таке статутний капітал?

Статутний капітал - початковий капітал у грошовому вимірі, який утворюється за рахунок матеріальних внесків засновників чи виторгу від продажу акцій при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, передбачених установчими документами або законодавством. Внески до статутного капіталу можуть здійснюватись у вигляді грошових коштів, певного майна (споруди, будівлі, земельні ділянки тощо), а також об'єктів інтелектуальної власності (патенти, ліцензії, ноу-хау та ін.).  Усі внески оцінюються і зараховуються на баланс новоутвореного підприємства. З правового погляду це - мінімальний розмір майна, основні та оборотні кошти, якими господарюючий суб'єкт відповідає за свою діяьність і які гарантують інтереси його кредиторів (Великий енциклопедичний юридичний словник).

Мета збільшення статутного капіталу

Поповнення оборотних коштів не є єдиною можливою метою збільшення розміру статутного капіталу. Можна припустити, що метою збільшення статутного капіталу може виступати посилення гарантій інтересів кредиторів юридичної особи. На розмір статутного капіталу можуть звертати увагу при виборі контрагента, однак при цьому всім зрозуміло, що він мало що означає. Активи юридичної особи можуть бути значно меншими за статутний капітал або навпаки, значно вищими. Іншими словами, розмір статутного капіталу не відображає реального майнового стану юридичної особи.

Процедура збільшення статутного капіталу

 

Для збільшення статутного капіталу уповноважений орган юридичної особи повинен спершу прийняти про це рішення. До прикладу, якщо це товариство з обмеженою відповідальністю, то рішення буде прийматися загальними зборами трьома чвертями голосів всіх учасників, які мають право голосу з цього питання.

Справжність підписів на документі, яким оформлюється рішення, має бути засвідчена нотаріально.

Оскільки в силу ч. 4 ст. 57 Господарського кодексу України відомості про розмір статутного капіталу обов'язково мають містититтися у статуті, збільшення статутного капіталу не відбудеться без затвердження нової редакції статуту. Справжність підписів учасників, які голосували за затвердження нової редакції статуту, на новій редакції статуту має бути засвідчена нотаріусом.

Рішення, статут та заповнену заяву за Формою 3 необхідно подати державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

Якщо статутний капітал збільшується за рахунок додаткових вкладів учасників чи третіх осіб, протягом визначеного у рішенні строку вони вносять свої додаткові вклади до статутного капіталу юридичної особи.

Поворотна фінансова допомога як альтернатива збільшенню розміру статутного капіталу

 

Якщо основною метою збільшення статутного капіталу є поповнення оборотних коштів, то це можна зробити значно простіше шляхом поворотної фінансової допомоги.

Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення (абз. 8 підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України).

На підставі договору про поворотну фінансову допомогу інша фізична чи юридична особа може внести/перерахувати на рахунок юридичної особи кошти, які будуть використані за потребою. Отримання такої поворотної фінансової допомоги не тягне за собою виникнення будь-яких податкових зобов'язань. Кошти, передані в якості поворотної фінансової допомоги, потрібно буде повернути в строки, визначені договором.

Якщо кошти надаються засновником (учасником) юридичної особи, то обов'язок юридичної особи повернути кошти є дуже зручним: як тільки фінансовий стан юридичної особи покращиться, засновник (учасник) зможе повернути вкладені кошти без жодних податків.

Якщо ж кошти будуть внесені в якості вкладу до статутного капіталу, то про повернення їх не йдеться. Забрати свої кошти можна буде тільки шляхом продажу своєї частки (частини частки), або отримання дивідендів. В обох випадках частина коштів буде втрачена через податки.

 

 

ВАМ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ ТАКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СТАТТІ:

нотаріальне посвідчення статуту

Нотаріальне засвідчення справжності підписів на статуті

Державна реєстрація юридичної особи або об'єднання без статусу юридичної особи, внесення змін до установчих документів завжди потребує перевірки актуального стану ...

11.09.2018