gtag('config', 'AW-798815431');
top of page

МОЖЛИВО, У НАС Є ПОТРІБНИЙ ВАМ ШАБЛОН

ПОТРІБЕН ІНШИЙ ШАБЛОН?

Сообщение отправлено, спасибо!

10.12.2018

Колективний договір: осягнути неосяжне

Конвенция

Якщо у суб'єкта господарювання - юридичної або фізичної особи - є наймані працівники, то між власником такого суб'єкта господарювання (уповноваженим ним органом) та трудовим колективом має укладатися колективний договір.

 

Поняття колективного договору

Колективний договір - це угода, що укладається між власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою), з одного боку, і трудовим колективом найманих працівників, який уповноважив профспілковий комітет чи інший представницький орган на ведення колективних переговорів і укладення колективного договору - з другого, з метою врегулювання виробничих, трудових і соціальних відносин з урахуванням особливостей підприємства (Великий енциклопедичний юридичний словник).

Варто зазначити, що для укладення колективного договору наявність профспілкового комітету на підприємстві є зовсім необов'язковою. На більшості сучасних українських підприємств немає профспілкових комітетів. Про те, хто в такому випадку може підписувати колективний договір від імені трудового колективу, йтиметься далі в цій статті.

Відповідальність за неукладення колективного договору

Як такої відповідальності за сам факт відсутності колективного договору на підприємстві не передбачено. Є адміністративна відповідальність за ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору (ст. 41-1 КУпАП), а також за ненадання інформації для ведення колективних переговорів (ст. 41-3 КУпАП).

Колективний договір: інструмент чи необхідність?

Не зважаючи на відсутність юридичної відповідальності за неукладення колективного договору, законодавством передбачено ряд випадків, коли ті чи інші умови можуть бути встановлені лише колективним договором або колективним договором як одним із можливих варіантів оформлення таких умов. З огляду на значну кількість таких випадків тут перерахуємо лише ті, які є найбільш поширеними у практиці, а тому включені до типового шаблону колективного договору (перелік не є вичерпним):

  • колективним договором можна встановити на підприємстві іншу, ніж тарифну, систему оплати праці,  (ст. 96 КЗпП України, ст. 6 ЗУ "Про оплату праці"). Якщо ж на підприємстві діє тарифна система оплати праці, передбачена законодавством за замовчуванням, колективним договором потрібно встановити міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті праці;

  • розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі (ст. 105 Кодексу законів про працю України);

  • розмір підвищення оплати роботи у нічний час встановлюється колективним договором (ст. 108 Кодексу законів про працю України);

  • колективним договоро може бути встановлений підсумований облік робочого часу, що може бути необхіднм на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу;

  • колективним договором можна втановити гарантії і компенсації при службових відрядженнях у межах України та за кордон - розмір добових, ліміти компенсацій за проїзд та проживання;

  • тривалість додаткової щорічної відпустки для працівників з ненормованим робочим днем може бути встановлена  положеннями колективного договору в межах 7 днів разом з переліком посад/робіт/професій з ненормованим робочим днем (п. 2 ст. 8 ЗУ "Про відпустки");​

  • тільки колективним договором можуть бути встановлені  умови, на яких працівникові виплачується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів у разі  роз'їзного характеру роботи (ч. 2 ст. 7 ЗУ "Про охорону праці");

  • на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам необхідно видавати спеціальний одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту, мийні та знешкоджувальні засоби. Перелік таких робіт, як виконуються працівниками підприємства, норм видачі таких засобів, а також умов, на яких працівникам компенсуються витрати на такі засоби у випадку, коли працівник придбав їх за власні кошти, можна встановити лише у колективному договорі (ст. 8 ЗУ "Про охорону праці").

Якщо хоч один з наведених випадків стосується підприємства, укладення колективного договору дозволить уникнути притягнення до відповідальності за порушення законодавства про працю, передбаченої ст. 265 КЗпП України та ст. 41 КУпАП. Окрім того, стандартний колективний договір можна доповними індивідуальними положеннями, зумовленими специфікою діяльності підприємства, тим самим додавши таким особливостям легітимності.

Процедура складення та підписання колективного договору

Відповідно до Глави ІІ Кодексу законів про працю України, Закону України "Про колективні договори і угоди", підписанню колективного договору передують колективні переговори між власником пдприємства та трудовим колективом.

На великих підприємствах з організованим трудовим колективом такі переговори скоріше за все дійсно доведеться проводити, однак в більшості випадків достатньо підготувати адекватний пакет документів, і все можна зробити досить швидко - протягом 1-го робочого дня.

Чим менша кількість працівників на підприємстві, тим легше узгодити та підписати колективний договір. У подальшому колективний договорів буде поширюватися на всіх працівників підприємства.

Якщо на підприємстві немає профспілкового органу, то проект колективного договору схвалюється загальними зборами (конференцією) трудового колективу, після чого підписується уповноваженим представником трудового колективу та представником власника підприємства або уповноваженого ним органу. Таким органом може виступати вищий орган управління (у більшості випадків - загальні збори), а якщо у виключній компетенції загальних зборів затвердження проекту колективного договору не прописане, то затвердити колективний договір може і керівник своїм наказом.

Після підписання сторонами колективний договір підлягає повідомній реєстрації у порядку, передаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 р. № 115.

Після підписання колективного договору необхідно під підпис ознайомити з ним всіх працівників, і в подальшому онайомлювати з ним кожного працівника при прийнятті на роботу.

Шаблон колективного договору супроводжується безкоштовним протоколом загальних зборів (конференції) трудового колективу, супровідним листом для проведення повідомної реєстрації, а також журналом ознайомлення працівників з колективним договором.

Якщо Ви дочитали статтю до цього місця, то може отримати купон на 10%-ну знижку на шаблон колективного договору у LivingChat, віконце якого знаходиться в лівому нижньому кутку Вашого монітору.

ВАМ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ ТАКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СТАТТІ:

Правила внутрішнього трудового розпорядку

10.12.2018

Правила внутрішнього трудового ропорядку: актуальний зразок

Правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємствах, в установах, організаціях з найманими працівниками є загальнообов'язковим документом...

bottom of page