gtag('config', 'AW-798815431');
 

Зміна керівника (директора, генерального директора) у товаристві з обмеженою/додатковою відповідальністю (ТОВ чи ТДВ)

 

17.05.2021

Якщо виникла потреба змінити керівника у товаристві з обмеженою/додатковою відповідальністю, назва посади якого може бути різною – «директор», «генеральний директор» чи інша назва, визначена статутом, перед товариством постає ряд питань, відповіді на які спробуємо навести у цій статті.

Яким документом оформлюється зміна керівника у ТОВ/ТДВ?

Керівником у товаристві з обмеженою/додатковою відповідальністю є одноосібний виконавчий орган або голова колегіального виконавчого органу.  Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статутом не передбачена інша назва (ч. 4 ст. 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»). Назвою колегіального виконавчого органу є «дирекція», а його голови – «генеральний директор», якщо статутом не передбачено інші назви (ч. 5 ст. 39 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

 Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 30 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них) відноситься до виключної компетенції загальних зборів учасників. Таким чином, рішення про обрання нового  керівника товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю приймається на загальних зборах учасників і оформлюється протоколом. У випадку наявності у ТОВ/ТДВ лише одного учасника застосуванню підлягає ч. 1 ст. 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», відповідно до якої такий учасник приймає рішення одноособово і оформлює його рішенням учасника.

Окрім протоколу/рішення учасника, чи потрібно оформлювати наказ?

Для цілей належного оформлення трудових відносин та податкових відносин оформлювати наказ необхідно. Відповідно до ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю України, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413, також передбачає в імперативній формі зазначення номеру наказу чи розпорядження про прийняття на роботу (не протоколу загальних зборів чи рішення учасника).

Чи можна звільнити директора (генерального директора, іншого керівника) ТОВ, не обравши нового?

Відповідно до ч. 13 ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їх обов’язків.

Покладення обов’язків керівника на учасника/одного з учасників товариства на безоплатній основі як таке законодавством не передбачене та йому суперечить (читайте детальніше у статті Як покласти функції директора на засновника?).

Чи потрібно вносити зміни до статуту при зміні керівника?

Зазвичай відомості про керівника, його персональні дані не зазначаються у статуті. Зазначення таких відомостей у статуті товариства з обмеженою відповідальністю законодавством не вимагається. Відповідно, якщо в статуті не зазначено, яка саме фізична особа є керівником товариства з обмеженою відповідальністю, то й вносити зміни до статуту при зміні керівника немає потреби. Виключенням може бути лише той випадок, коли, окрім зміни керівника, є й інші зміни, про які зазначено в статуті.

Як провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?

Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державному реєстратору потрібно буде надати:

1) Оригінал чи нотаріально засвідчену копію протоколу загальних зборів учасників/рішення учасника товариства. Підписи учасників чи їх представників на цьому документі мають бути засвідчені нотаріально.

2) Заяву у сфері державної реєстрації (Форма 2).

3) Квитанцію про сплату адміністративного збору.

Хто повинен подавати документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу – попередній керівник, новий керівник чи інша особа?

З урахуванням положень п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», заявником у випадку зміни керівника юридичної особи може бути:

а) уповноважений представник юридичної особи;

б) інші особи відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

У ч. 2 ст. 14 зазначеного Закону визначено, що у разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі). 

Керівник юридичної особи, повноваження якого було припинено, вже по суті таким керівником не є. Що стосується новопризначеного керівника, відомостей про нього немає у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. То хто повинен подавати документи для державної реєстрації змін про юридичну особу?

 У цьому випадку заявником завжди може виступати: а) представник за нотаріально посвідченою довіреністю, виданою керівником товариства ще за час його повноважень, якщо такий представник є, або б) особа, яка має право вчиняти дії від імені товариства без довіреності, про що раніше було внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також дилему було вирішено Міністерством юстиції України, яке надало своє роз’яснення з зазначеного питання (№3167/8.4.4/32-20 від 27.03.2020 року). З нього випливає, що подавати документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу має новий керівник за тієї умови, що повноваження попереднього керівника вже припинилися, а повноваження нового – розпочалися.

ВАМ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ ТАКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СТАТТІ:

Мужчины в собрании

Як покласти функції директора на засновника?

Взаємодія з державним реєстратором, на жаль, не завжди носить конструктивний характер та не завжди відповідає суті його діяльності з надання адміністративних послуг ...

15.10.2018

приватне підприємсто чи тов

Приватне підприємство чи ТОВ?

Не секрет, що товариство з обмеженою відповідальністю є найбільш поширеною організаційно-правовою формою юридичної особи в Україні, і на те є свої причини. Приватне ...

13.10.2018