gtag('config', 'AW-798815431');
top of page

Вхід, вихід, перехід, уступка?

Можливі операції з часткою у статутному капіталі

НАГОРУ

 

Уступка?

"Уступити частку" - ця фраза настільки прижилася в корпоративній практиці, що ще нескоро відійде в минуле. Уступлення частки у статутному капіталі товариства здійснювалося на підставі заяви, справжність підпису на якій засвідчувалася нотаріально. "Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином уступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або декільком учасникам цього товариства" - з цього абзацу починалася стаття 53 ЗУ "Про господарські товариства". На практиці ж таке "уступлення" здійснювалося не лише на користь інших учасників товариства, а й на користь третіх осіб. Такий спосіб був дуже зручним і недорогим, адже звільняв від необхідності сплачувати податки. Не будемо заглиблюватися в тему сутності цієї операції та її легітимності, адже з 17.06.2018 року така операція вже неможлива, оскільки з цієї дати закон втратив чинність у частині, що стосується товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Вхід до товариства

Якщо  необхідно "завести" у товариство нового учасника, це називається вступом до товариства. Відомості про порядок вступу до товариства обов'язково мають міститися у статуті відповідно до ч. 5 ст. 11 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Необхідно одразу ж зробити застереження - якщо третя особа стає учасником товариства, то в неї має бути частка у статутному капіталі. Відповідно ж до частини  2 ст. 14 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки. З цього робимо висновок - вступ третьої особи до товариства неможливий без внесення додаткового вкладу до статутного капіталу товариства.

При внесенні додаткового вкладу до статутного капіталу товариства можна збільшити розмір статутного капіталу на вартість цього додаткового вкладу або на меншу вартість, або взагалі його не збільшувати чи навіть зменшити статутний капітал товариства.

Така операція може бути здійснена за рішенням загальних зборів учасників чи одноособовим рішенням єдиного учасника товариства, справжність підписів на яких має засвідчити нотаріус. Для внесення відомостей про нового учасника в Єдиний державний реєстр новому учаснику потрібно буде написати заяву про вступ до товариства, справжність підпису на якій також має бути засвідчена нотаріусом (ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

Вихід з товариства

Вихід з товариства також передбачає написання відповідної заяви та нотаріальне засвідчення справжності підпису на ній. Умови виходу учасника з товариства можна і потрібно врегульовувати статутом, тим більше що порядок виходу учасника з твариства відноситься до відомостей, що обов'язково мають зазначатися у статуті товариства. При виході учасника з товариства йому виплачується вартість його частки, а ось як вона визначається залежить від того, наскільки ретельно складений статут.

Перехід права власності на частку у статутному капітаі товариства

Якщо вхід чи вихід не підходять, право власності на частку у статутному капіталі товариства можна передати за цивільно-правовою угодою, інакше кажучи, продати чи подарувати. На практиці договір купівлі-продажу чи дарування частки у статутному капіталі товариства часто посвідчують нотаріально, хоча це не обов'язково. Така практика склалася не без участі державних реєстраторів, які чинили всілякий спротив намаганням зареєструвати перехід права власності на частку у статутному капіталі на підставі угоди, укладеної в простій письмовій формі - себто, без нотаріального посвідчення. Однак такий спротив є незаконним.

Важливо пам'ятати, що при укладенні договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства у продавця виникає податкове зобов'язання: необхідно буде сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовий збір за ставкою 1,5 відсотків від суми договору.

При укладенні договору дарування частки у статутному капіталі товариства податкове зобов'язання у такому ж розмірі  виникає у обдаровуваного.

Для внесення змін до відомостей про ридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державному реєстратору необхідно подати договір, форму 3 та акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства, справжність підписів на якому має бути засвідчена нотаріально.  Більше нічого подавати не потрібно.

МОЖЛИВО, У НАС Є ПОТРІБНИЙ ВАМ ШАБЛОН

Документи для збільшення статутного капіталу ТОВ (протоколи загальних зборів, рішення учасників)

Наші статути детально врегульовують питання вступу та виходу з товариства

ПОТРІБЕН ІНШИЙ ШАБЛОН?

Ваше повідомлення отримано! Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.

Вступ до товариства, вихід з товариства

З набуттям чинності Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" регулювання ТОВ та ТДВ змінилося. Зміни стосуються не лише необхідності приведення статуту у відповідність до нового закону, але й такого важливого питання, як операції з часткою у статутному капіталі.

ВАМ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ ТАКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СТАТТІ:

13.04.2023

Виключення учасника з товариства

Виключення учасника з товариства за новим законом про ТОВ та ТДВ

В діяльності товариства можуть виникати ситуації, коли постає питання про виключення учасника з товариства, звісно ж, без його згоди. Розглянемо це питання в контексті положень Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" ...

02.07.2018

статут тов 2018, статут 2018, зразок статуту 2018

Новий статут 2018 року: як скласти після набуття чинності ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

На перший погляд з набуттям чинності ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" правове регулювання ТОВ та ТДВ змінилося несуттєво. Однак ...

15.08.2018

bottom of page