gtag('config', 'AW-798815431');
top of page

Виплата і оподаткування дивідендів

НАГОРУ

Що таке дивіденди?

   Дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини) (підпункт 14.1.49. Податкового кодексу України).

      В свою чергу, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України).

Як часто можна виплачувати дивіденди?

 

    Періодичність виплати дивідендів залежить від організаційно-правової форми юридичної особи. Для акціонерних товариств Закон України "Про акціонерні товариства" передбачає прив'язку до закінчення звітного року (ч. 2 ст. 30). Виплата дивідендів в акціонерному товаристві можлива і частіше - за рахунок нерозподіленого прибутку. Про це варто зазначити у статуті акціонерного товариства.

      Для товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю Закон України "Про ТОВ та ТДВ" передбачає більш гнучку формулу - дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, кратний кварталу, якщо інше не передбачено статутом. У більшості випадків учасникам ТОВ та ТДВ зручніше, коли дивіденди можна виплачувати за будь-який період без прив'язки до кваталу, місяця тощо. Статути товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю UkrLegist пропонують варіант виплати дивідендів за будь-який період.

        Для юридичних осіб інших організаційно-правових форм законодавство не містить приписів щодо періодичності виплати дивідендів, тому відповідні положення мають міститися в установчих документах юридичної особи.

Процедура виплати дивідендів

     Дивіденди виплачуються на підставі рішення вищого органу юридичної особи - зазвичай це загальні збори учасників, а документ оформлюється у вигляді протоколу загальних зборів учасників (артикул 20103). У товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю з єдиним учасником питання щодо виплати дивідендів вирішується ним одноособово та оформлюється його письмовим рішенням (артикул 20102).

За загальним правилом, встановленим для акціонерних товариств, а також товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, дивіденди мають бути виплачені у строк, що не перевищує шести місяців.

Оподаткування дивідендів

За загальним правилом, отримувачі дивідендів - фізичні особи сплачують податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) - ставка може бути 5, 9 або 18% та воєнний збір - за ставкою 1,5%. ЄСВ на дивіденди не нараховується. Податковим агентом виступає платник дивідендів - учасник отримує дивіденди вже за вирахуванням належних сум ПДФО та військового збору (пп. 170.5.1.-170.5.2. п. 170.5. ст. 170 Податкового кодексу України).

Якщо отримувачем дивідендів є юридична особа, вона самостійно сплачує за себе податок на прибуток чи єдиний податок, залежно від системи оподаткування.

Для платника дивідендів (емітента корпоративних прав) Податковий кодекс України передбачає необхідність сплати авансового внеску (дивідендного авансу). Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. Якщо дивіденди виплачуються за неповний календаний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкту оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів (пп. 57.1-1.2. п. 57.1. ст. 57 Податкового кодексу України).

  

МОЖЛИВО, У НАС Є ПОТРІБНИЙ ВАМ ШАБЛОН

ПОТРІБЕН ІНШИЙ ШАБЛОН?

Дякуємо за звернення. Ми відповімо Вам найближчим часом.

02.04.2023

ВАМ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ ТАКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СТАТТІ:

безоплатна оренда

Чи може оренда бути безоплатною?

Оренда, позика і позичка нежитлового приміщення

Предмет договору оренди визначений ч. 1 ст. 759 Цивільного кодексу України, відповідно до  якої за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати ...

22.01.2019

збільшення статутного капіталу

Збільшення статутного капіталу чи поворотна фінансова допомога?

У діяльності юридичної особи, особливо протягом першого року, може виникати дефіцит оборотних коштів. Очевидним способом їх поповнення є збільшення статутного капіталу...

03.12.2018

bottom of page